Glasaću za @nedavimobgd a evo i zašto:

Dok, sada već sa dozom zebnje, razmišljate o sadašnjim i kandidatima koji su vam prvi dostavili prijavu za konkurs, pregledate i ostale prijave pa primetite interesantne stvari. 

Advertisements

2017.

Napeta godina, sa više neuspeha i uspeha. Porazno je da ni ove godine nismo uspeli da uverimo nadležne da moraju da poštuju zakonsku regulativu za poverene im poslove. Porazno je da ni ove godine nismo uspeli da objasnimo nadležnima šta je interes građana. Porazno je da ni ove godine nismo, kao građani, pronašli adekvatan odgovor […]

Gradska uprava ili saučesnik?

Gradska uprava Grada Beograda, ukratko (slovne greške prenosim u originalu): NADLEŽNOSTI GRADSKE UPRAVE – Učestvuje u planiranju i oblikovanju poslova grada; – Prati stanje u oblastima iz svog delokruga, poručava posledice utvrđenog stanja i, zavisno od nadležnosti, preduzima mere ili predlaže skupštini grada, gradonačelniku i gradskom veću, donosi propise i preduzima druge mere; – Izvršava […]