STOP MEDIJSKOM MRAKU!

Sloboda medija u našoj zemlji je na izdisaju. Svi zajedno moramo da se borimo da je sačuvamo.
#StopMedijskomMraku #ZaSloboduMedija #StojimUzVranjske

Advertisements

Gradska uprava ili saučesnik?

Gradska uprava Grada Beograda, ukratko (slovne greške prenosim u originalu): NADLEŽNOSTI GRADSKE UPRAVE – Učestvuje u planiranju i oblikovanju poslova grada; – Prati stanje u oblastima iz svog delokruga, poručava posledice utvrđenog stanja i, zavisno od nadležnosti, preduzima mere ili predlaže skupštini grada, gradonačelniku i gradskom veću, donosi propise i preduzima druge mere; – Izvršava […]