Merenje prosečne brzine na autoputu

Zvanično merenje srednje (prosečne) brzine vozila na autoputu između naplatnih rampi i kažnjavanje vozača koji je prekorače je zvanično trebalo da počne 04.09.2017. ali nije. Šta je zaustavilo primenu ove zakonske mogućnosti koja ima za cilj da smanji broj stradalih na autoputu?

Advertisements

Gradska uprava ili saučesnik?

Gradska uprava Grada Beograda, ukratko (slovne greške prenosim u originalu): NADLEŽNOSTI GRADSKE UPRAVE – Učestvuje u planiranju i oblikovanju poslova grada; – Prati stanje u oblastima iz svog delokruga, poručava posledice utvrđenog stanja i, zavisno od nadležnosti, preduzima mere ili predlaže skupštini grada, gradonačelniku i gradskom veću, donosi propise i preduzima druge mere; – Izvršava […]