Предлози и примедбе на НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА

Циљ:  допринос повећању нивоа безбедности у саобраћају и тежњи да се сачувају људски животи. У члану 1. став 1. предложена је измена и допуна у смислу увођења термина „систем“, као намера да се укаже на потребу постојања системске заштите безбедности саобраћаја на путевима, и да се подигне на виши ниво управљање безбедношћу саобраћаја. Међутим, већ […]