Dodatak primedbama i predlozima na Nacrt izmena ZoBS

U našoj zemlji (od 1982. odnosno 1988. godine), problematiku bezbednosti saobraćaja na putevima regulišu dva zakona, a to su: Zakon o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima (“Službeni list SFRJ”, br 50/88, 63/88, 80/89, 29/90 i 11/91, “Službeni list SRJ”, br. 34/92, 13/93, 24/94, 41/94, 28/96 i 3/02) i Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Službeni […]