Dodatak primedbama i predlozima na Nacrt izmena ZoBS

U našoj zemlji (od 1982. odnosno 1988. godine), problematiku bezbednosti saobraćaja na putevima regulišu dva zakona, a to su:

Zakon o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima (“Službeni list SFRJ”, br 50/88, 63/88, 80/89, 29/90 i 11/91, “Službeni list SRJ”, br. 34/92, 13/93, 24/94, 41/94, 28/96 i 3/02) i

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Službeni glasnik SRS” br. 53/82, 15/84, 5/86 i 21/90, “Službeni glasnik RS”, br. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 25/97).

U „Službenom glasniku RS“, br. 41/09 od 2. juna 2009. godine, objavljen je Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima čijim je članom 353 propisano da stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije” (10.06.2009), a  primenjuje se po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona (11.12.2009), osim člana 273 koji se primenjuje od 25. jula 2009. godine.

Očekivalo se od ovog zakona mnogo sa obzirom na to da, Iako su potpuno razumljivi razlozi relativne „dugotrajnosti“ zakona iz 1982. i 1988. (uz periodične izmene i dopune), su se u međuvremenu promenile okolnosti u smislu tehnološko/tehničkog napretka vozila i opreme ali i pojma odgovornosti za stanje puteva i adekvatne signalizacije.

Po našem mišljenju ovaj zakon nije doneo očekivane rezultate.

ZoBS je podbacio u samoj primeni, odnosno u neuspehu da zaživi kao deo sistema odgovornih za sprovođenje zakona.

U jednom, većem, delu je odgovornost na MUP-u zbog neuspeha da edukacijom, tehničko/tehnološkom opremom i sredstvima, ali i nedovoljnom finansijskom motivacijom pripadnika MUP-a (saobraćajne policije) isprati i obezbedi dosledno sprovođenje zakona, podzakonskih akata i pravilnika.

Ovde ne smemo zaboraviti ni uticaj srozavanja sistema vrednosti i društvene odgovornosti zbog čega je teško iskoreniti uticaj podmićivanja ili princip nezameranja ličnostima od kojih može zavisiti napredovanje ili nazadovanje u službi (najsvežiji primer: slučaj generala Simića, doskorašnjeg načelnika Uprave saobraćajne policije MUP), ili neka druga usluga.

Obični građani sve ovo gledaju svakog dana, uveravaju se da se na oči pripadnika MUP-a dešavaju teški prekršaji na koje ovi ne reaguju. Na taj način se stvara atmosfera da postoje oni koji su iznad zakona dok se na obične građane primenjuju mere i kažnjavaju se za prekršaje za koje bi se mogla izreći i usmena opomena.

Sa druge strane, ni pripadnici policije sami ne poštuju odredbe ZoBS koji se odnose na njih, odnosno članove ZoBS o ličnoj i tuđoj bezbednosti u saobraćaju (vezivanje pojasa, poštovanje ograničenja brzine, preticanje preko neisprekidane linije, prolazak na crveno svetlo semafora, oduzimanje prava prvenstva prolaza, zloupotrebu zvučne i svetlosne signalizacije) koje su dužni da poštuju.

Nadalje, nije uspostavljen princip aktivnog rada policajca u uniformi, odnosno obavezu pripadnika MUP-a da reaguje na svaki uočeni saobraćajni prestup bez obzira na to što tog trenutka nema nalog da kontrološe tu vrstu prekršaja.

Na žalost, policija i dalje funkcioniše po principu kampanjskog rada za koji već godinama unazad postoje dokazi da ne funkcioniše.

Dodatni problem predstavlja činjenica da brojni članovi ZoBS nisu primenjeni jer ne postoji odgovarajući pravilnik koji donosi resorni ministar, a koji bliže propisuje načine sprovođenja tog člana.

Ilustrativan primer se nalazi već u članu 2, stav 3 Zakona o bezbednosti saobraćaja koji glasi:

Непосредно регулисање саобраћаја у зони школе могу вршити школске саобраћајне патроле и саобраћајне патроле грађана.

Resorni ministar nikada nije doneo pravilnik o školskim saobraćajnim patrolama i saobraćajnim patrolama građana, za stav koji je predviđen već u članu br.2 – članu koji pripada OSNOVNIM ODREDBAMA ZoBS.

Dakle, uslov da ZoBS donese očekivane rezultate, a to bi bili:

  • Drastično veće poštovanje saobraćajnih propisa SVIH učesnika u saobraćaju
  • Drastično manji broj povređenih učesnika u saobraćaju
  • Drastično manji broj poginulih učesnika u saobraćaju
  • Drastično bolje stanje puteva i adekvatna saobraćajna signalizacija uz ozbiljnu reviziju postojećeg stanja i prilagođavanje realnim uslovima

jeste uspostavljanje sistema (u punom značenju reči) subjekata koji utiču na bezbednost saobraćaja, zasnovanom na principu jasne odgovornosti.

To se ne postiže isključivo uvođenjem novih represivnih mera i ograničavanje određenih prava (lične svojine i prava na rad), već prvenstveno odgovornim radom na svim poljima i u svim subjektima odgovornih za bezbednost u saobraćaju, uz istovremenu edukaciju građana i pripadnika MUP-a.

Primedbama i predlozima smo predvideli i uvođenje STIMULACIJE za učesnike u saobraćaju kao meru koju vidimo kao značajnu za povratak na uspostavljanje odgovornog ponašanja. Ne bi sada detaljnije o tome, naznake se mogu videti i u tom dokumentu, verujemo da bi takav pristup dao mnogo brže i mnogo bolje rezultate od proste represije.

Ovo je deo koji bi trebalo da se bavi podizanjem svesti kod građana, da je važno da brinu o sopstvenoj i bezbednosti drugih u saobraćaju ali i o svom kućnom budžetu – važno je da shvatimo da nećemo morati da plaćamo kazne za prekršaje ukoliko ne pravimo prekršaje. Uz manje prekršaja dešavaće se i manje nesreća, a uz manje nesreća biće i manji broj povređenih i poginulih. Tom cilju je posvećen i naš rad, kao običnih građana, kroz delovanje preko društvenih mreža i razgovorima sa ljudima u okruženju.

Moramo još da se osvrnemo na važnost kvalitetne obuke za učestvovanje u saobraćaju: strukovno udruženje je prošle nedelje održalo protest zbog neuvažavanja njihovih primedbi u vezi sa Nacrtom izmena ZoBS u kome je predviđeno uvođenje audio/video kontrole sprovođenja obuke i polaganja ispita poznavanja saobraćajnih propisa i obučenosti za samostalnu vožnju. Glavna primedba je trošak kupovine predviđenih uređaja koji pada na Centre za obuku vozača (auto škole), odnosno kandidate. Mnoge auto škole neće moći da ispune ove uslove, ma koliko opravdani bili, i veći broj auto škola će se zatvoriti. Naš predlog je da se primena ovih članova odloži dok se ne obezbedi mogućnost da se za  troškove uvođenja novih tehnologija u auto škole ne obezbede sredstva koja neće opteretiti kandidate. Ta sredstva bi mogla da se pronađu donacijama (UN, program Road Safety, nekih zemalja koje su već uvele tu tehnologiju i izmerile učinak na bezbednost u saobraćaju…).

Na kraju, verujemo da bi se puno više stvari na kvalitetniji način sprovele potpunom reorganizacijom načina rada MUP-a, izmeštanjem obaveze pisanja ZoBS sa policije na struku i zaista predanom i ozbiljnom radu na pisanju zakona. Zakon treba da bude kratak i jasno napisan, da i najneobrazovanijem učesniku u saobraćaju bude razumljiv i da bude svestan okvira.

Inače, koliko se pisanjem zakona ozbiljno bave može da posluži i sledeća ilustracija: novi Nacrt zakona o policiji (http://www.mup.gov.rs/cms/resursi.nsf/nacrt-ZOP-cir.pdf) u delu koji se bavi određivanjem policijskih poslova u smislu Zakona o policiji, bezbednost u saobraćaju pominje u svega jednom članu (član 3, tačka 8) u sledećoj formi:

8) регулисање, контрола, пружање помоћи и надзор у саобраћају на путевима и други послови из прописа о безбедности саобраћаја;

Dakle, po ovome je Zakon o bezbednosti u saobraćaju samo jedan – propis.

Molim da se obrati pažnja i na član 115 Nacrta izmena ZoBS:

У члану 115. Нацрта предложена је измена члана 286. ЗБС-а. Прецизирано је да овлашћење за снимање саобраћаја и учесника у саобраћају може бити предузето само у оквирима надлежности органа надлежних за послове полиције и органа надлежних за послове саобраћаја.

Ukoliko ova izmena bude prihvaćena niko sem policije neće smeti da snima saobraćaj i učesnike u saobraćaju, uključujući i TV ekipe.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.