Belgrade Waterfraud™ iliti ruganje propisima

Sekretarijat za saobraćaj grada Beograda ali i nadležni iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture su ostali bez konkretne reakcije na brojne zvanične i nezvanične upite javnosti povodom postavljanja “putokaznih” tabli u formi saobraćajne signalizacije duž državnog i gradskih, odnosno opštinskih puteva i ulica. Ko je postavljao ove znakove? Kakvu dozvolu ima postavljač? Po kom pravilniku […]