ТРАГОВИМА ФАНТОМА – Belgrade Waterfraud™

25. aprila od 18 časova u Hercegovačkoj ulici, velikim protestom i šetnjom Beogradom, ponovo ćemo poručiti čiji je grad.

ТРАГОВИ ФАНТОМА su brojni a “potpuni idioti u vrhu gradske vlasti” čine sve da ih zataškaju, da tragovi izblede, koristeći u tom cilju sve poverene im institucije i resurse.

Jedan od tragova su i, takozvane, “putokazne table” Belgrade Waterfront.

27.10.2016. godine sam na adresu JP “Putevi Srbije” uputio zahtev za pristup informaciji od javnog značaja, tražeći sledeće:

1. Skenirane kopije tehničke dokumentacije za postavljanje “putokaza” odnosno “putokaznih tabli” sa natpisom “Belgrade Waterfront”:

a) Kompletan saobraćajni projekat, propisan Članom 3 Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji (“Sl. glasnik RS”, br. 134/2014):
1) opšta dokumentacija u skladu sa propisima;
2) projektni zadatak overen pečatom i potpisom od investitora;
3) tehnički izveštaj;
4) predmer i predračun saobraćajne signalizacije;
5) tehničke uslove za izradu i postavljanje saobraćajne signalizacije;
6) prilog o merama zaštite na radu i zaštite životne sredine koje se odnose na projekat;
7) grafički deo projekta;
8) detalje saobraćajne signalizacije.

b) Konačni izveštaj tehničke kontrole

c) Prateću dokumentaciju (mišljenja, saglasnosti i drugo)

2. Informaciju o oznaci, odnosno tipu, odnosno grupi znakova kojima pripadaju postavljeni znakovi “Belgrade Waterfront” ukoliko ta informacija nije navedena u saobraćajnom projektu, a prema klasifikaciji koju propisuje Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji (“Sl. glasnik RS”, br. 134/2014)
3. Druga, nepomenuta dokumenta koja sadrže informacije od javnog značaja a deo su predmeta na koji se odnosi ovaj zahtev.

Ubrzo (01.11.2016.) je stigao odgovor kojim me upućuju na Gradsku upravu grada Beograda, odnosno Sekretarijat za saobraćaj. Zahtev identičnog sadržaja sam, shodno dobijenom odgovoru, poslao i na adresu Sekretarijata za saobraćaj.

Sakrivanje tragova se tu nastavlja.

Odgovor koji su poslali tek 28.02.2017. godine, nakon brojnih urgencija, ne sadrži niti jedan od traženih dokumenata, jasno i precizno opisanih.

Budući da se dobijeni odgovor ne može smatrati potpunim u smislu Zakona, morao sam ponovo da zahtevam tražene informacije u svemu prema zahtevu i odredbama zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Od 09.03.2017. do 18.04.2017. sam u nekoliko navrata urgirao, pismeno i usmeno, ali odgovor još nisu poslali.

This slideshow requires JavaScript.

Možda, kao što sam juče na Tviteru napisao, probleme više ne možemo da rešavamo kroz institucije.

Možda institucije više ne postoje. Možda je vreme da to shvatimo i prihvatimo da smo taj “neko bitan” mi sami.

 

One thought on “ТРАГОВИМА ФАНТОМА – Belgrade Waterfraud™

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.