Povlačenje spota “IKEA Srbija”, zvona i praporci

Inicijativa da se koriguje ili ukloni spot “IKEA Srbija” zbog promocije vožnje (bicikala) suprotno odredbama zakona o bezbednosti u saobraćaju je, osim postignutog uzajamnog razumevanja, podigla i puno “prašine”.

Ovakva inicijativa nije prva ali je samo ova izazvala relativno burnu reakciju javnosti i to nakon što je portal N1 preneo priču o odluci “IKEA Srbija” da, nakon detaljne analize, ukloni spot.

Zahvaljujem se svima na komentarima podrške i razumevanja motiva da započnem inicijativu koja je dovela do odluke da se spot ukloni.

Zahvaljujem se i svima na negativnim komentarima i nerazumevanju motiva.

Ovim blog postom se obraćam upravo njima ali i nadležnim organima državne uprave odgovornim za sprovođenje Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije za period od 2015. do 2020. godine 

Građanska inicijativa je jedan od načina neposrednog učestvovanja građana u upravljanju zajednicom. Ona se može ostvariti na neformalan i formalan način, pa se tako govori o neformalnoj i formalnoj građanskoj inicijativi.

Neformalnom građanskom inicijativom se naziva svaki pismeni ili usmeni zahtev, predlog, molba ili kritika koju pojedinac ili grupa građana podnese nekom organu u nastojanju da inicira neku odluku ili sugeriše neko rešenje. Ono što ovakvu inicijativu čini neformalnom jeste da ona ne mora da ispunjava nikakve propisane formalne uslove (npr. o minimalnom broju onih koji inicijativu podnose, posebnom postupku za podnošenje inicijative, kao i obavezama i postupanju organa kome se upućuje). Time je olakšano obraćanje građana vlastima, ali je i obaveza vlasti povodom ovakve inicijative mala. Organ kome je upućena inicijativa obavezan je samo da je razmotri i da obavesti građane o tome šta je povodom te inicijative preduzeto, ali ne mora da pokreće poseban postupak odlučivanja povodom takve inicijative. Ovaj vid građanske inicijative je samo podsticaj ili oblik pritiska na neki organ koji je ovlašćen da odlučuje (poslanici/odbornici, vlada) i od čije slobodne procene zavisi da li će postupak odlučivanja i pokrenuti, ali na to nije formalno-pravno obavezan.

Za razliku od toga, formalana građanska inicijativa podrazumeva da zahtev ili peticija (najčešće za promenu nekog propisa ili zakona) kojom se građani obraćaju nekom organu mora zadovoljiti formalne uslove koji su propisani ustavom, zakonom ili nekim drugim pravnim aktom – a koji se odnose na određeni broj građana koji moraju podržati inicijativu svojim potpisom, na propisanu formu i proceduru podnošenja inicijative, ali i odlučivanja povodom nje. Ako je inicijativa podržana od strane većeg broja građana, ona automatski pokreće postupak odlučivanja u organu kome je bila upućena. S obzirom da zahteva ispunjavanje uslova u pogledu propisanog minimalnog broja građana koji će svojim potpisom podržati inicijativu, ovakva inicijativa se teže ostvaruje od neformalne, jer je potrebno zainteresovati veći broj građana koji će je podržati. Ali su izgledi za uspešnost ove inicijative mnogo veći s obzirom na formalnost postupka koji obavezuje organ kome se podnosi inicijativa da mora da pokrene postupak odlučivanja. Ovakva inicijativa se može uputiti različitim nivoima vlasti (skupština opštine, republička skupština…) i za svaku od njih propisan je određeni broj potpisa (npr. za promenu ustava potrebno je skupiti veći broj potpisa nego za promenu ili donošenje zakona, dok je za odluku skupštine opštine broj potpisa značajno manji), kao i postupak kojim se inicijativa podnosi i postupak odlučivanja povodom takve inicijative.

Izvor: https://psihologija4gimnazija.wordpress.com/gradanska-inicijativa/

Saobraćajna Kamera™ je individualni online identitet, kreiran sa ciljem da doprinese boljem stanju u bezbednosti u saobraćaju, najpre na podizanju nivoa svesti svih učesnika u saobraćaju.

Sekundarni pristup je aktivan rad na prijavama lokacija i događaja koji ugrožavaju bezbednost učesnika u saobraćaju. Pokrenute su i brojne inicijative nadležnim organima i institucijama.

Mnoge od ovih prijava, predloga i inicijativa su uspešno realizovane. Neke, koje su i dalje u toku se mogu naći i na stranicama ovog bloga.

Motivisan željom da moje ili vaše dete ne bude povređeno na pešačkom prelazu ili van njega (željom nastalom u jednom realnom trenutku iz RL života) trudim se da dam svoj, građanski doprinos, za bolje i bezbednije uslove u saobraćaju. To podrazumeva uočavanje i analizu kritičnih situacija, problema, nedostataka u infrastrukturi, upoznavanje zakona i podzakonskih akata i nedostataka, pisanje predstavki nadležnim organima i neizbežnu aktivnost na društvenim mrežama – najpre na Tviteru  i to sa dobrim razlogom.

U svim ovim aktivnostima je bilo neizbežno ostvariti i lični kontakt sa mnogim odgovornim osobama u ministarstvima, upravama, sekretarijatima, inspekcijskim organima, opštinskim organima… I, zamislite: svi oni znaju moje pravo ime.

Popravka stvari koje su godinama zapuštene, u nadležnosti davno uspavanih i inertnih institucija i preduzeća nenaviklih na preuzimanje odgovornosti, ide teško i sporo. Zato je važno da se što više inicijativa pokrene pod okom javnosti, odnosno najčešće putem prijave Beokom servisu na Tviteru (za Beograd) i/ili preko portala mojainicijativa.com za sve ostale gradove i opštine koje nemaju servis poput Beokoma.

Takve inicijative i prijave mogu da prate svi i da aktivno učestvuju u menjanju stvari koje nisu dobre. To ujedno znači i da će se stvari brže popravljati, pa i u domenu uprave i izmene zakona i podzakonskih akata koji nisu dobri.

Društveno odgovorne kompanije vode računa o porukama koje šalju građanima kroz ciljnu grupu kojoj se obraćaju. Problem bezbednosti u saobraćaju u Republici Srbiji je na veoma visokom nivou čime se pred društvo postavlja veliki zadatak i odgovornost da se smanji broj nesreća sa tragičnim posledicama – pogotovo onih koje su se mogle sprečiti

Konkretna inicijativa zbog koje je povučen spot je nastala zbog činjenice da nije dozvoljeno ovako voziti bicikl, naročito preko pešačkih prelaza. IKEA je napravila propust i nakon sugestije uvidela da je poruka koja se na taj način šalje suprotna zakonskim odredbama koje regulišu način na koji se biciklisti mogu kretati saobraćajnicama. Policija sankcioniše bicikliste koji ovako voze (onda kada smatraju da je potrebno primeniti zakon). To je sve.

Hajp koji je usledio je, sa jedne strane, odličan jer je u drugi plan izneo probleme sa kojima se suočavaju biciklisti pri vožnji kroz Beograd:

  • neadekvatna zakonska regulativa najvidljivija u nedefinisanom načinu vožnje ulicama sa “žutom trakom”, rezervisanom za vozila javnog gradskog prevoza,
  • loša i nepostojeća saobraćajna infrastruktura u vidu nefunkcionalnih biciklističkih traka i nazubljenih ili visokih ivičnjaka
  • otete i zauzete biciklističke staze parkiranim automobilima, rashladnim frižiderima ili čak čitavom krunom Savskog nasipa

Sa druge strane, u prvi plan su isplivali dokazi nerazumevanja sredine i funkcionisanja društva, težnje za odgovornim društvom, neznanja. Tako sam u polemikama koje su usledile nazivan zaludnom babom, ludakom, idiotom, skupinom kretena, stranim plaćenikom…

Poziv za donacije je analiziran, istraživan, moj preudonim pretraživan po APR – iako lepo piše na šta se odnosi: sredstva bi se koristila isključivo za osnivanje i budući rad organizacije ukoliko neko smatra da je moj dosadašnji rad doprineo ostvarivanju zadatih ciljeva, odnosno boljem stanju u bezbednosti u saobraćaju

Ja sam zaposleni građanin, sa prosečnim primanjima i porodicom. Tekuća primanja (plata, iliti zarada) mi ne omogućavaju da odvojim sredstva potrebna za troškove koje prate otvaranje i rad pravnog lica koje bi moglo da se posveti ovoj ideji na profesionalan način, koje bi moglo da učestvuje na konkursima za finansiranje ili sufinansiranje projekata, koje bi imalo pristup fondovima koji dodeljuju grantove.

Obaveštavam zainteresovane da se na poziv za donacije odazvala samo jedna organizacija i da je ukupan priliv donacija 10€. Taj novac je i dalje na tom PayPal računu.

Na kraju: ovo su sitni koraci ka krupnoj promeni svesti u svakom polju. Zato je važno istrajati. Možete da se priključite kako bi nam svima bilo bolje. Da nas manje gine u saobraćaju. Da nas je manje povređenih. Da više brinemo o sebi, deci, okruženju koje im ostavljamo. Uzmite zakone u svoje ruke i čitajte a ne zvona i praporce.

Možete ali i ne morate. Samo razmislite i ne otežavajte.

PS: Vrlo važna poruka za N1 i Tijanu Romić

Molim vas da više pažnje obratite na priloge koje emitujete. Nedopustivo je da Tijana započne vožnju a da nije vezala sigurnosni pojas:

Dnevnik_N1_Beograd_27_7_2017

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.