Gradska uprava ili saučesnik?

Gradska uprava Grada Beograda, ukratko (slovne greške prenosim u originalu):

NADLEŽNOSTI GRADSKE UPRAVE
– Učestvuje u planiranju i oblikovanju poslova grada;
– Prati stanje u oblastima iz svog delokruga, poručava posledice utvrđenog stanja i, zavisno od nadležnosti, preduzima mere ili predlaže skupštini grada, gradonačelniku i gradskom veću, donosi propise i preduzima druge mere;
Izvršava zakone i druge opšte akte: donosi, odnosno predlaže donošenje propisa kada je na to zaknom ovlašćena, rešava u upravnim stvarima i preduzima upravne radnje kada joj je to zakonom povereno, vodi evidencije i izdaje javne isprave na osnovu evidencija koje vodi;
– Rešava u upravnim stvarima;
Inspekcijskim nadzorom ispituje se sprovođenje zakona i drugih propisa neposrednim uvidom u poslovanje i postupanje pravnih i fizičkih lica;
Prati rad organa gradske opštine i vrši nadzor nad aktima gradske opštine;
Stara se o radu javnih službi čiji je osnivač grad;
– Podstiče i usmerava razvojne poslove prema planovima organa grada.

U stvarnosti je sve dosta drugačije.

Na stranama KLIK i KLIK se nalaze neke od prijava nepravilnosti ili očiglednih nezakonitih radnji određenih pravnih ili NN fizičkih lica, nekih propusta stručnih službi organa lokalne ili republičke vlasti ali i običnog ošljarenja (pozdrav Paće) JKP koja se rasipaju resursima i neodgovornošću prema gradskoj komunalnoj infrastrukturi i novcu građana.

Budući da usled brojnih realnih, objektivnih i onih drugih okolnosti, nadležni mahom ne primećuju probleme iz svoje nadležnosti, građani imaju brojne mogućnosti i legitimno pravo da ukažu na brojne i različite probleme koje utiču na kvalitet života zajednice.

Neko bi pomislio da je dovoljno proslediti prijavu kako bi se odgovarajuće, nadležne gradske službe, sekretarijati i inspekcija smesta uključili u predmet prijave i po hitnom postupku rešili problem koji su prevideli, obavljajući svoje redovne radne aktivnosti. “Prevideli”, da, jer je svim nadležnim službama grada u opisu posla da deluju samostalno, ne samo po prijavama građana.

Veliki broj prijava se smesta obradi i odgovarajuće JKP zaista brzo izlazi na teren i rešava problem (JKP Beograd put, ekipa za semaforsku signalizaciju je za primer).

Jednom poslata prijava, iako upućena i javno, ne znači da će nadležni smesta ispraviti sopstveni propust. Naprotiv, kod nekih prijava je čak nužno stalno urgirati. Po nekim prijavama nikada ne stigne odgovor.

Neki tvitovi sa prijavama iz linkova na početku ovog teksta su stari više od godinu dana(!). Do danas na te prijave nisu stigli nikakvi ili nisu stigli adekvatni odgovori.

  • Za “Belgrade Waterfront” putokazne table nije stigao nikakav odgovor. Po informacijama dobijenim po poslatom zahtevu za slobodni pristup informacijama od javnog značaja table su postavljene uz saglasnost Sekretarijata za saobraćaj. Problem je to što je saglasnost izdata na osnovu nepotpunog saobraćajnog projekta.
  • Za prijavu seče na Savskom nasipu je stigao odgovor inspekcije da na datoj lokaciji “nisu nađeni tragovi seče”. Time je inspekcija svoj posao “obavila” ne upuštajući se u dalji postupak. Za Savski nasip je potrebno izraditi i studiju slučaja jer se tamo prekršilo toliko zakona i propisa. Nadležni organi ne postupaju u interesu građana uprkos brojnim prijavama i upućenim predstavkama kojima se ukazuje na opasnost od ugrožavanja nasipa za odbranu od poplava i zagađivanju vodozahvata divljom gradnjom i saobraćajem motornih vozila krunom nasipa.
  • Druge prijave ukazuju na manje komplikovane, a iz određenog razloga, “osetljive” predmete koje se tiču tema bezbednosti u saobraćaju, obaveza i stanja vozila prevoznika u javnom gradskom prevozu, lepljenja plakata na nedozvoljenim mestima, uzrocima izbijanja požara u zgradi Gradske uprave, pa čak i pitanja o tome koji servisi i institucije su nedavno umrežene – sve bez adekvatnog odgovora ili primene mera prema prekršiocima.

Statut grada Beograda, u skladu sa zakonom, uređuje položaj grada Beograda – glavnog grada Republike Srbije, prava i dužnosti grada Beograda, način, uslove i oblike njihovog ostvarivanja, oblike i instrumente ostvarivanja ljudskih prava i sloboda u gradu, teritorijalnu organizaciju grada, organizaciju i rad organa grada, obeležja grada, oblike neposrednog odlučivanja građana kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i dužnosti grada.

Statut ne uređuje ono što grad zaista radi – štiti one koji krše zakone i propise na štetu interesa građana. To uređuje neko drugi, moćniji i važniji.

 

One thought on “Gradska uprava ili saučesnik?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.