2017.

Napeta godina, sa više neuspeha i uspeha. Porazno je da ni ove godine nismo uspeli da uverimo nadležne da moraju da poštuju zakonsku regulativu za poverene im poslove. Porazno je da ni ove godine nismo uspeli da objasnimo nadležnima šta je interes građana. Porazno je da ni ove godine nismo, kao građani, pronašli adekvatan odgovor […]