Prijava svečane (novogodišnje) rasvete @beograd_rs

Danas sam podneo prijavu povodom postavljene svečane, odnosno novogodišnje, rasvete koja u Ulici kneza Miloša ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju:

Advertisements

Gradska uprava ili saučesnik?

Gradska uprava Grada Beograda, ukratko (slovne greške prenosim u originalu): NADLEŽNOSTI GRADSKE UPRAVE – Učestvuje u planiranju i oblikovanju poslova grada; – Prati stanje u oblastima iz svog delokruga, poručava posledice utvrđenog stanja i, zavisno od nadležnosti, preduzima mere ili predlaže skupštini grada, gradonačelniku i gradskom veću, donosi propise i preduzima druge mere; – Izvršava […]