Poziv za donacije

Saobraćajna Kamera™ je individualni online identitet, kreiran sa ciljem da doprinese boljem stanju u bezbednosti u saobraćaju, najpre na podizanju nivoa svesti svih učesnika u saobraćaju.

Sekundarni pristup je aktivan rad na prijavama lokacija i događaja koji ugrožavaju bezbednost učesnika u saobraćaju. Pokrenute su i brojne inicijative nadležnim organima i institucijama.

Mnoge od ovih prijava i inicijativa su uspešno realizovane.

Obim ovih aktivnosti polako prevazilazi projektovano vreme i druge resurse koji preostaju za bavljenje ovom aktivnošću te se tako ukazuje potreba za formiranjem organizacije potpuno posvećene ovom, slobodno se može reći, poslu.

Pozivam vas da donacijom pomognete osnivanje i budući rad organizacije ukoliko smatrate da je dosadašnji rad doprineo ostvarivanju zadatih ciljeva.

Donaciju možete uputiti preko PayPal na adresu saobracajna.kamera@gmail.com

Hvala i #VoziBezbedno

Advertisements