Moje Pravo 02: Servis građana

Druga epizoda. Specijalni gost: Gordan Kičić
Javna uprava je servis građana, a ne instrument vlasti.
Šta su načela dobre uprave?
Možemo li imati dobru upravu dok postoji korupcija?
Šta su to informacije od javnog značaja?
Dva animirana primera iz institucije Zaštitika Građana Republike Srbije