Moje Pravo 09: Prava manjina

9. epizoda. Specijalni gost: Dragan Mićanović
O ljudskim i manjinskim pravima. O posebnim pravima nacionalnih manjina i posebnim pravima osoba sa invaliditetom.
O zabrani diskriminacije svake vrste.